چیلر ای سی ام

کمپرسورهای اسکرال کوپلند سری ZPD و ZRD مورد استفاده در چیلر های ای سی ام (ACM) ،کمپرسورهایی هستند که در آنها ظرفیت کمپرسور از ۱۰% تا ۱۰۰% قابل تغییر و تنظیم می باشد. این دسته از کمپرسورها را میتوان در سیستم های که در آنها کنترل ظرفیت دارای اهمیت بوده و کمپرسور میبایست بدون خاموش […]