پروژه ۹ – اشرفی اصفهانی

مجتمع اداری تجاری اشرفی اصفهانی

در این پروژه یک دستگاه چیلر اسکرو آب خنک به ظرفیت ۵۶۰kw به همراه ۱۴۰ عدد فن کویل بکار رفته شده است.