چیلر

فن کویل کاستی techwell

فن کویل کاستی 4 طرفه

فن کویل سقفی تو کار techwell

فن کویل سقفی تو کار

چیلر اسکرو هواخنک techwell

چیلرهای اسکرو هوا خنک در ظرفیت های (156 الی 1172 کیلو وات)

چیلر اسکرو اب خنک techwell

چیلرهای اسکرو آب خنک در ظرفیت های ( 200 الی 2500 کیلووات )

چیلر اسکرال اب خنک techwell

چیلر های مدولار آب خنک با کمپرسور اسکرال در ظرفیت های ( 90 الی 160 کیلووات )

فن کویل کاستی ۴ طرفه fujiair

فن کویل کاستی 4 طرفه

فن کویل سقفی تو کار fujiair

فن کویل سقفی تو کار

چیلر هوا خنک اسکرو fujiair

چیلرهای اسکرو هوا خنک در ظرفیت های (209 الی 1968 کیلو وات)

چیلر هوا خنک اسکرال fujiair

چیلر های مدولار هوا خنک با کمپرسور اسکرال در ظرفیت های (25 الی 185 کیلو وات)


  • 1
  • 2